Erfrecht

Tot enkele jaren geleden was het erfrecht bij uitstek het werkterrein van de notaris. Tegenwoordig is een advocaat veel meer betrokken bij erfrechtelijke kwesties. Dat kan zijn op het gebied van de uitleg van een testament, de wettelijke verdeling, de rol van de executeur, de positie van de langstlevende echtgenoot of de (stief)kinderen, onterving en de legitieme portie. Tal van onderwerpen op het gebied van het erfrecht die aanleiding kunnen geven tot ingewikkelde conflicten.

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt meer kijken dan u in eerste instantie denkt en vaak op een moment dat u niet past. Net als in de familierechtspraktijk gaan erfrechtelijke kwesties vaak gepaard met de nodige emoties.
Met dit aspect houden wij zeker rekening zonder dat dit ten koste gaat van onze zakelijke aanpak ter oplossing of voorkoming van het geschil.

De bijstand van een specialist is in dit complexe rechtsgebied een must.
Erik Luursema is als enige advocaat in Groningen en Drenthe aangesloten bij de Vereniging voor Erfrecht Advocaten (VEAN). Hij mag zich dan ook met recht de erfrechtspecialist van het Noorden noemen.

Voor vragen, vrijblijvende informatie en/of het maken van een afspraak, bel naar ons kantoor.

vereniging erfrecht