Gefinancierde Rechtshulp

Tarieven à Gesubsidieerde Rechtsbijstand

 

 

Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de overheid de advocaatkosten vergoedt.
Dit wordt beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Als uw inkomen en/of vermogen lager dan een bepaald niveau blijft, heeft u recht op gefinancierde rechtsbijstand.

Men noemt dit de zogeheten ‘toevoeging’, aangezien de Raad voor Rechtsbijstand ons toevoegt als uw advocaat.
Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging hoeft u enkel een door de Raad voor Rechtbijstand vastgestelde (eenmalige) eigen bijdrage te betalen. Vervolgens hoeft u bij een gerechtelijke procedure slechts een gedeelte van het griffierecht te betalen.

Samen met u bekijken we of u voor een toevoeging in aanmerking komt. Wij zorgen dan ook dat voor u de meest gunstige mogelijkheid wordt benut. Ons kantoor kan het verzoek voor gesubsidieerde rechtsbijstand indienen, waarbij wij werken op een zogeheten High Trust-basis.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.rvr.org