High Trust

High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen de Raad voor Rechtsbijstand en rechtsbijstandverleners. Ons kantoor heeft deze samenwerking, waarbij het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger wordt gemaakt door een duurzame relatie. De gezamenlijke verantwoordelijk staat hierbij centraal.

De uitgangspunten van High Trust zijn transparantie, vertrouwen en begrip. Onze samenwerking met de Raad voor Rechtbijstand wordt gekenmerkt door deze aspecten. Logischerwijs streven wij dit ook na in de relatie met onze cliënten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

http://www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/High+Trust