Incasso

Incasso

Te veel onbetaalde facturen kunnen uw bedrijf de kop kosten. Er komt vaak een moment dat duidelijk wordt dat de hulp van een professional nodig is om de openstaande factuur te incasseren. Daarbij komt het aan op de juiste timing én toonzetting. Of de betreffende debiteur nu beweert dat hij uw rekening niet kan betalen dan wel simpelweg niet wil betalen, een doeltreffende aanpak van een debiteur kan een hoop ellende voorkomen.

Ons incassotraject begint met het opstellen van een goede sommatiebrief. Hierin worden naast de hoofdsom en de eventueel verschuldigde rente ook de buitengerechtelijke incassokosten genoemd waar u recht op heeft. Blijft de debiteur na de sommatiebrief en eventuele aanmaningen nog altijd in gebreke met betaling, dan is de gang naar de rechter niet te voorkomen. Met een van de rechter verkregen vonnis kan de door ons ingeschakelde deurwaarder vervolgens executiemaatregelen nemen.

Het hoeft echter niet altijd tot een procedure te komen. Soms is het uitoefenen van juridische druk voldoende om de debiteur te bewegen alsnog de factuur te betalen. Zo kan er worden overgegaan tot het leggen van (conservatoir) beslag op bijvoorbeeld een huis, banksaldi en/of andere bezittingen. Daarmee worden de verhaalsmogelijkheden voorlopig zeker gesteld. Er zal na de beslaglegging wel een (bodem)procedure moeten worden gestart. Uiteraard enkel indien deze druk niet al tot betaling heeft geleid.

Er zijn nog tal van andere manieren denkbaar om de debiteur te dwingen alsnog tot betaling over te gaan. Bijvoorbeeld door het aanvragen van het faillissement van de debiteur.

Voor vragen, vrijblijvende informatie en/of het maken van een afspraak, bel naar ons kantoor.