Rechtsbijstandverzekering

Tarieven à Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, heeft u het recht op een vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat u niet verplicht wordt door uw verzekeraar te worden vertegenwoordigd. Zodra het komt tot een gerechtelijke of administratieve procedure, bent u dus vrij om ons kantoor te kiezen voor uw vertegenwoordiging. De verzekeraar dient dit toe te staan en tevens uw kosten aan rechtsbijstand te vergoeden.

Vanzelfsprekend dient uw verzekering het betreffende rechtsgebied wel te dekken. Leest u dan ook goed uw polis door of neemt u contact op met uw verzekeraar, indien u hier vragen over heeft.

Let op: uw kosten zullen niet worden gedekt indien u ons inschakelt zonder mededeling aan uw rechtsbijstandverzekeraar. Onze vertegenwoordiging dient met toestemming en in opdracht van uw verzekeraar tot stand te komen. Indien u dit niet doet, worden uw kosten niet vergoed. Toestemming vragen is echter een formaliteit, aangezien uw verzekeraar uw recht op vrije advocaatkeuze niet mag weigeren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

http://www.consumentenbond.nl/rechtsbijstandverzekering/vrije-advocaatkeuze