Sociale Zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht ziet toe op voorzieningen van de overheid bijvoorbeeld bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het gaat dan om een WW-, WIA- of WAO- of ZW-uitkering verstrekt door UWV. Verder zijn andere uitkeringen denkbaar.

Participatiewet
Een sociale voorziening betreft bijvoorbeeld een uitkering op grond van de Participatiewet (voorheen bijstand) verstrekt door de gemeente. Voor iedereen die van een dergelijke uitkering afhankelijk is, betekent een geschil met het UWV of de gemeente aanzienlijke financiële problemen.

Arbeidsongeschiktheid
Een geschil waarin wij regelmatig optreden is de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Vanwege onze samenwerking met medisch specialisten kunnen we een (her)keuring verkrijgen die gebruikt kan worden om uw gelijk aan te tonen.

Terugvordering uitkering
Tevens treden wij regelmatig op in geschillen betreffende een uitkeringsgerechtigde waarin de gemeente bijvoorbeeld (ongeoorloofd) samenwonen constateert of verwijt dat er geen/onvoldoende informatie is verstrekt door de uitkeringsgerechtigde. In dergelijke gevallen wordt er door de Sociale Dienst van een gemeente vaak overgegaan tot stopzetting – en zelfs terugvordering – van de uitkering, met in de meeste gevallen tevens een boete tot gevolg. Het spreekt voor zich dat rechtsbijstand door een advocaat in een voorkomend geval onmisbaar is.

Bezwaar
Indien u een brief ontvangt van het UWV of de gemeente waar u het inhoudelijk niet mee eens bent, dan adviseren wij daartegen bezwaar te maken. Dit moet binnen 6 weken gerekend vanaf de datum van verzending van deze brief. Het inschakelen van een advocaat is voor het maken van bezwaar niet verplicht, maar wel aan te raden. Wij staan u daarin graag bij.
Soms komt het voor dat u zelf, zonder succes, een bezwaarprocedure hebt gevoerd. Ook dan is het nog mogelijk om een advocaat in te schakelen. Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar dient er beroep bij de rechtbank te worden ingesteld. Ook daarmee zijn wij u graag van dienst.

Met al uw vragen over uitkeringen kunt u vrijblijvend bij ons terecht.