Strafrecht

Strafrecht

Indien u in aanraking komt met politie en/of justitie, heeft u te maken met het strafrecht. De politie is de instantie die strafrechtelijke delicten onderzoekt. Het Openbaar Ministerie is de instantie die vervolgens beslist of het onderzoek van de politie voldoende voor vervolging is.

Indien u door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd, zal u een dagvaarding ontvangen. Dit betekent dat u zich voor een politie- of strafrechter dient te verantwoorden. Verder heeft een Officier van Justitie tegenwoordig de bevoegdheid zonder tussenkomst van een rechter zaken zelf af te doen.

Het strafrecht is complex, hoewel de benadering soms simpel van aard lijkt. Laat u zich hierdoor niet misleiden. Onze specialist begeleidt u in het proces, vanaf het moment dat u door de politie als verdachte wordt aangemerkt tot het moment van uitspraak van een rechter. Wij streven voor u naar een positieve afloop.

Het verkeersrecht is ook onderdeel van het strafrecht. Dit omvat in algemene zin het recht dat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg. Hierbij moet u onder meer denken aan besluiten van het CBR met betrekking tot uw rijbewijs ten gevolge van snelheidsovertredingen, drank- of drugsgebruik dan wel andere feiten. Ons kantoor biedt u de juiste begeleiding in de procedure tegen het CBR.

Voor vragen, vrijblijvende informatie en/of het maken van een afspraak, neem contact op met ons kantoor.