Home ยป Erfrecht woordenboek: Beneficiaire aanvaarding

Erfrecht woordenboek: Beneficiaire aanvaarding

In het erfrecht woordenboek besteden wij aandacht aan alle vakspecifieke termen die gebruikt worden bij de afhandeling van een erfenis.

Beneficiaire aanvaarding (erfenis)

Bij beneficiaire aanvaarding van een erfenis wordt u wel erfgenaam, maar kunt u in beginsel geen 'negatieve nalatenschap' erven. Als u beneficiair aanvaardt, betekent dit dat u de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels moet afwikkelen.

Dit wordt ook wel het vereffenen van de nalatenschap genoemd. De vereffening heeft onder meer tot doel ervoor te zorgen dat de schuldeisers hun vorderingen eerst betaald krijgen. Als er daarna nog iets overblijft voor de erfgenamen, wordt dat onder hen verdeeld.

Kiest u ervoor om de erfenis beneficiair te aanvaarden, dan bent u verplicht hierover een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank. De wet gaat ervan uit dat u de erfenis zuiver aanvaardt als u goederen van de nalatenschap toe-eigent. Dit toe-eigenen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding. Indien u vervolgens alsnog ervoor kiest om een verklaring af te leggen teneinde de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, dan kan dat meestal niet meer baten.

Vragen over erfrecht?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met onze specialisten of bel direct 0594 514001

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden...

Artikel