Home » Erfrecht woordenboek: Boedelbeschrijving

Erfrecht woordenboek: Boedelbeschrijving

In het erfrecht woordenboek besteden wij aandacht aan alle vakspecifieke termen die gebruikt worden bij de afhandeling van een erfenis.

Boedelbeschrijving

Vanwege het overlijden van de erflater moet worden geïnventariseerd wat tot de nalatenschap behoort. De echtgenoot en ieder kind kunnen verlangen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. Het overzicht van alle bezittingen en schulden op overlijdensdatum noemt men een boedelbeschrijving.

Het opmaken van een correcte boedelbeschrijving is ook van belang voor de aangifte erfbelasting.

Vragen over erfrecht?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met onze specialisten of bel direct 0594 514001

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden...

Artikel