Home ยป Erfrecht woordenboek: Erfdeel

Erfrecht woordenboek: Erfdeel

In het erfrecht woordenboek besteden wij aandacht aan alle vakspecifieke termen die gebruikt worden bij de afhandeling van een erfenis.

Erfdeel

Wanneer niet bij testament anders is bepaald, erft iedere erfgenaam volgens de wet een gelijk deel van de nalatenschap.

Is een halfbroer of halfzus erfgenaam, dan geldt er een uitzondering op dit uitgangspunt. Een halfbroer of halfzus is wel erfgenaam, maar zijn of haar erfdeel bedraagt de helft van die van een volle broer of zus.

Hierbij geldt wel dat de ouders in ieder geval (ieder) een kwart ontvangen. Zo nodig worden de (half) broers en zussen gekort op hun deel van de nalatenschap om ervoor te kunnen zorgen dat de ouders hun kwart ontvangen.

Vragen over erfrecht?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met onze specialisten of bel direct 0594 514001

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden...

Artikel