Home » Erfrecht woordenboek: Erfopvolging

Erfrecht woordenboek: Erfopvolging

In het erfrecht woordenboek besteden wij aandacht aan alle vakspecifieke termen die gebruikt worden bij de afhandeling van een erfenis.

Erfopvolging

De wet bepaalt wie erfgenamen zijn. Men spreekt dan van het versterferfrecht. Met een testament kan van de wettelijke bepalingen van vererving worden afgeweken.

De wet deelt de erfgenamen in vier groepen:

Groep 1: De (niet van tafel en bed gescheiden) echtgenoot en de kinderen
Groep 2: De ouders, broers en zusters van de overledene
Groep 3: De grootouders
Groep 4: De overgrootouders

Uit bovenstaande indeling blijkt wel dat alle wettelijke erfgenamen bloedverwanten zijn van de erflater, met uitzondering van de echtgenoot.

Voor de bepaling wie erfgenaam is moet eerst worden gekeken naar personen die behoren tot groep 1. Is er sprake van één of meerdere erfgenamen in deze groep, dan hoeft niet naar groep 2, 3 en 4 te worden gekeken.

Zijn de personen die zouden behoren tot groep 1 overleden, ook dan wordt niet (automatisch) gekeken naar groep 2, 3 of 4. Alleen wanneer er nooit sprake is geweest van een persoon uit groep 1.

Het systeem van plaatsvervulling zorgt ervoor dat de kleinkinderen in de plaats treden van hun overleden vader en/of moeder. Art. 4:12 lid 2 BW bepaalt namelijk dat zij die bij plaatsvervulling erven, staaksgewijs worden geroepen tot het erfdeel van degene wiens plaats zij vervullen. De afstammelingen van een kind, broer, zuster, grootouder of overgrootouder van de erflater worden bij plaatsvervulling geroepen.

Vragen over erfrecht?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met onze specialisten of bel direct 0594 514001

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden...

Artikel