Home » Erfrecht woordenboek: Onterving

Erfrecht woordenboek: Onterving

In het erfrecht woordenboek besteden wij aandacht aan alle vakspecifieke termen die gebruikt worden bij de afhandeling van een erfenis.

Onterving

Het gevolg van onterving is dat een persoon die op grond van het versterferfrecht erfgenaam zou zijn, geen erfgenaam wordt.

Er bestaat ook een zogenoemde indirecte onterving. In dat geval worden de erfgenamen expliciet benoemd in het testament, maar een erfgenaam die in beginsel ook zou erven niet. Wanneer er bijvoorbeeld drie kinderen zijn, waarvan twee kinderen expliciet in het testament genoemd worden en één kind niet, is het derde kind indirect onterfd. Bij een directe onterving wordt juist het onterfde kind expliciet genoemd.

Vragen over erfrecht?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met onze specialisten of bel direct 0594 514001

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden...

Artikel