Home » Nieuws & achtergrond » De TOM-zitting: de slager die zijn eigen vlees keurt

De TOM-zitting: de slager die zijn eigen vlees keurt

17 november 2020

Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een licht strafbaar feit – zoals bijvoorbeeld (eenvoudige) mishandeling, diefstal, belediging of vuurwerkdelicten – en u hierover door de politie bent gehoord, kan het zijn dat u vervolgens een oproep ontvangt om te verschijnen op een zogeheten TOM-zitting.

"Veel mensen denken namelijk dat door een dergelijk voorstel te accepteren er geen strafblad ontstaat. Die veronderstelling is onjuist!"

De afkorting TOM staat voor ‘Taakstraf Openbaar Ministerie’. Bij een TOM-zitting krijgt u enkel te maken met de officier van justitie (of een parket-secretaris) die u een taakstraf, een geldboete of een combinatie van deze twee straffen aanbiedt om strafvervolging ten overstaan van de rechter te voorkomen. De officier van justitie kan een taakstraf van ten hoogste 120 uren aanbieden bij een TOM-zitting. Wanneer de officier een hogere straf wil eisen, is de zaak niet geschikt om op een TOM-zitting behandeld te worden.

 

De belangrijkste aspecten omtrent de TOM zitting op een rij:

  • Straf kan alleen in de vorm van taakstraf of geldboete;
  • De maximaal op te leggen taakstraf is 120 uren;
  • Bij acceptatie van het voorstel wordt een instemmingsverklaring opgemaakt en ondertekend;
  • Indien de taakstraf niet wordt uitgevoerd of de geldboete niet wordt betaald, wordt u alsnog gedagvaard om bij de rechter te verschijnen;
  • Een goed juridisch advies is noodzakelijk!

 

Werkwijze bij een TOM-zitting

Bij een TOM-zitting is geen onafhankelijke rechter aanwezig. Het is dus niet de rechter die een straf oplegt, maar de officier van justitie van het Openbaar Ministerie die een voorstel aan u doet om de zaak buiten de rechter af te doen. Wanneer u dit voorstel accepteert, ontvangt u dus geen dagvaarding en hoeft u niet voor de rechter te verschijnen. Dat lijkt op het eerste gezicht een aantrekkelijk idee maar dat valt vaak toch tegen. Veel mensen denken namelijk dat door een dergelijk voorstel te accepteren er geen strafblad ontstaat. Die veronderstelling is onjuist! Ook bij het accepteren van een strafvoorstel tijdens een TOM-zitting ontstaat een aantekening op het strafblad. 
Een dergelijke aantekening kan verstrekkende gevolgen hebben, voor bijvoorbeeld de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag (de zogeheten VOG) die steeds meer nodig is in het maatschappelijk verkeer, zoals bijvoorbeeld bij het solliciteren naar je droombaan of bij het krijgen van een stageplek. Het is dus belangrijk om ook bij een oproep voor een TOM-zitting een advocaat in te schakelen of op zijn minst juridisch advies in te winnen.

 

Belang juridisch advies bij een TOM-zitting

Wanneer u een oproep krijgt voor een TOM-zitting ontvangt u niet automatisch het onderliggende dossier. Wanneer u een advocaat inschakelt, ontvangt deze het dossier wel en kan er gekeken worden of er voldoende bewijs in het dossier zit en of er bijvoorbeeld nog bijzondere omstandigheden zijn waarop een beroep kan worden gedaan. 
Voorafgaand aan of tijdens een TOM-zitting kan een advocaat op basis van het dossier of uw persoonlijke omstandigheden de officier van justitie vragen de zaak alsnog te seponeren of kan gepleit worden voor een andere afdoening of een minder zware straf. Daarnaast kan in overleg met of op advies van een advocaat het voorstel van de officier van justitie niet geaccepteerd worden. Wanneer dat laatste gebeurt, zal de officier van justitie naar alle waarschijnlijkheid alsnog een dagvaarding uitbrengen en moet u alsnog voor de rechter verschijnen. Dat gebeurt daarnaast ook wanneer u het voorstel wel accepteert, maar vervolgens de geaccepteerde taakstraf niet of niet volledig uitvoert of de opgelegde geldboete niet betaalt.

 

Samenvatting: wat te doen wanneer u een uitnodiging heeft ontvangen voor een TOM-zitting?

Wat moet u nu doen wanneer u een uitnodiging heeft ontvangen voor een TOM-zitting? De eerste stap is dus altijd om juridisch advies in te winnen. Ook wanneer u een strafbaar feit gepleegd heeft en u ervan overtuigd bent dat er voldoende bewijs is, blijft het in uw belang om u goed te laten voorlichten over de mogelijkheden. Het kan namelijk gunstiger zijn om een voorstel van de officier van justitie niet te accepteren, maar de zaak aan de rechter te laten voorleggen. In veel gevallen kan dat namelijk een aanzienlijk lagere straf opleveren. Een rechter is kritischer over het bewijs in het dossier dan de officier van justitie, die zelf het betreffende dossier heeft samengesteld. Wat dat betreft is het toch de slager die zijn eigen vlees keurt! Over het algemeen houdt een rechter daarnaast meer rekening met de persoonlijke omstandigheden en het eventuele tijdsverloop tussen de gestelde pleegdatum en het moment van vervolging.

 

Advies of vragen?

Heeft u vragen en/of wilt u graag meer informatie ontvangen over de TOM-zitting? Neem vooral contact op met ons kantoor en vraag naar onze strafrechtadvocaat Susanne Wolfert.

 

Heeft u vragen na het lezen?

Wij bellen u graag terug.

Uw strafrechtadvocaat vindt u bij Van Lelyveld Advocaten

Een verdachte in een strafzaak heeft recht op een goede verdediging. Zijn of haar kant van het verhaal moet worden gehoord. Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Dan wilt u het liefst een gespecialiseerde...

Strafrecht

Foto’s of berichten van Social Media verwijderen

Recent heeft de rechtbank Arnhem vonnis gewezen in een kort geding waarbij werd gevorderd dat een derde, in dit geval de moeder van eiseres, de foto's die zij had geplaatst op haar Facebook-pagina en op haar...

Artikel