Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

28 februari 2019

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem te zijn. De erfgenamen komen onderling tot een oplossing of de notaris geeft daarbij aanwijzingen. Soms denkt een van de erfgenamen anders over deze afwikkeling en weigert deze iedere medewerking.

 

Dit artikel besteedt aandacht aan de situatie dat er geen overeenstemming is over de wijze waarop een nalatenschap wordt afgewikkeld.

"Mijn hulp wordt regelmatig ingeroepen wanneer de erfgenamen er onderling niet uitkomen"

Het uitgangspunt bij de afwikkeling van een nalatenschap is dat alle erfgenamen het eens moeten zijn. Daarbij kan het gaan om het verzorgen van de uitvaart, het verkopen van de woning van de overledene en het verdelen van de inboedel en banktegoeden. Met regelmaat wordt daar verschillend over gedacht door de erfgenamen en ontstaat er onenigheid. Bijvoorbeeld over de aanwijzing van de makelaar die de woning moet verkopen en de te hanteren vraagprijs en verkoopopbrengst. Die onenigheid zal overigens niet ontstaan wanneer er een executeur is benoemd in het testament. De executeur is dan bevoegd om namens de erfgenamen een makelaar aan te wijzen, een handtekening te zetten onder de koopovereenkomst en bij de notaris.


Specialist in Erfrecht

Als erfrechtspecialist wordt mijn hulp regelmatig ingeroepen wanneer de erfgenamen er onderling niet uitkomen en er geen executeur is. Dan moet vaak de gang naar de rechtbank worden gemaakt. Bijvoorbeeld in het geval een van de erfgenamen weigert om zijn handtekening te zetten onder een koopovereenkomst en bij de notaris. De rechtbank kan dan in een kort geding bepalen dat een van de andere erfgenamen namens de niet meewerkende erfgenaam een handtekening mag zetten als deze blijft weigeren een handtekening te zetten.

Er kan in een kort geding niet alleen een uitspraak worden gevraagd over de verkoop van een woning. Ook kan een erfgenaam worden veroordeeld om te stoppen met het zonder overleg verkopen van goederen die tot de nalatenschap behoren.

 

Heb u ook te maken met een nalatenschap waarvan het niet lukt om deze af te wikkelen? Of deze wordt afgewikkeld op een wijze waar u het niet eens mee bent?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek waarin ik de mogelijkheden met u bespreek.

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Gezamenlijk gezag: uitzondering of regel?

Door Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) is deze week een initiatiefwetsvoorstel ingediend die het mogelijk moet maken dat ongehuwde vaders van rechtswege gezamenlijk met moeder...

Artikel