Home » Vaststellingsovereenkomst? Laat ernaar kijken!

Vaststellingsovereenkomst? Laat ernaar kijken!

Wat moet er in een een vaststellingsovereenkomst staan? En hoe weet u zeker dat alles klopt? In dit artikel vertelt advocaat Erik Luursema waar u op moet letten en hoe wij hierbij van dienst kunnen zijn.

Iedere samenwerking is eindig. Een arbeidsovereenkomst dus ook. Een arbeidscontract kan op verschillende manieren eindigen:

  • van rechtswege: het jaarcontract loopt af
  • door opzegging: de werknemer vindt een andere baan
  • door ontslag op staande voet: er is een 'dringende reden' (de werknemer heeft bijvoorbeeld een greep uit de kas gedaan)
  • met wederzijds goedvinden: werknemer en werkgever besluiten in overleg uit elkaar te gaan

 

In dat laatste geval wordt meestal een vaststellingsovereenkomst gesloten. Het doel hiervan is om de reden van beëindiging van het dienstverband en de daarover gemaakte (financiële) afspraken vast te leggen.

 

Recht op WW-uitkering

Als er geen vaststellingsovereenkomst is, of als de inhoud ervan niet goed is, is de kans groot dat de werknemer helemaal geen recht heeft op WW.

Bij het aanvragen van een WW-uitkering vraagt het UWV om een kopie van de vaststellingovereenkomst. Uit die overeenkomst moet duidelijk blijken dat de werkgever het initiatief heeft genomen om het dienstverband te beëindigen, en dat de werknemer geen verwijt wordt gemaakt. Het UWV beoordeelt ook of de juiste opzegtermijn in acht is genomen.

 

Recht op transitievergoeding

Als werkgever en werknemer in goed overleg uit elkaar gaan, heeft de werknemer mogelijk recht heeft op een transitievergoeding. Het maakt daarbij niet uit wat de duur van de arbeidsovereenkomst is geweest.

Bij Van Lelyveld Advocaten zien we vaak dat een transitievergoeding niet standaard wordt opgenomen in een vaststellingsovereenkomst, terwijl de werknemer daar in de meeste gevallen wel aanspraak op kan maken. Het is verstandig om het recht op een transitievergoeding en ook de hoogte van die vergoeding te laten controleren.

 

Verlofuren en concurrentiebeding

Er zijn nog meer belangrijke punten die thuis horen in een vaststellingsovereenkomst. Zoals afspraken over het uitbetalen van vakantie- en verlofuren die de werknemer niet heeft opgenomen.

Een eventueel concurrentiebeding is nog zo'n punt. Is het echt van toepassing? Of wordt de werknemer daarvan ontheven? Houd er rekening mee dat een concurrentiebeding soms lastig na te leven is.

 

Beoordeling door Van Lelyveld Advocaten

De meeste werkgevers stellen een budget beschikbaar voor beoordeling van de vaststellingsovereenkomst door een advocaat. Dan komt u al gauw uit bij Van Lelyveld Advocaten.

Wij leveren u binnen 24 uur onze beoordeling van de vaststellingsovereenkomst. Dit zijn een paar punten die we grondig controleren:

  • Staan alle afspraken erin die voor mij van belang zijn?
  • Is de juiste opzegtermijn in acht genomen?
  • Heb ik recht op een transitievergoeding?
  • Is de transitievergoeding juist berekend?
  • Kom ik met deze overeenkomst in aanmerking voor een WW-uitkering?
  • Wat zijn mijn rechten en plichten na het einde van de arbeidsovereenkomst?

 

De advocaten van Van Lelyveld Advocaten kunnen snel duidelijkheid geven. Wij zien vaak mogelijkheden om in onderhandeling tot betere voorwaarden te komen. Bijvoorbeeld door een transitievergoeding te bedingen.

Neem vandaag nog contact op met Van Lelyveld Advocaten voor een kosteloze controle van uw vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsconflicten zijn er om te worden opgelost

Op het werk kunnen allerlei conflicten ontstaan. Van Lelyveld Advocaten heeft ervaring met beide kanten van het conflict. Daarom kunnen we werkgevers en werknemers bijstaan. We adviseren u graag over de beste manier...

Arbeidsrecht