Home » Erfrecht woordenboek: Quasi-Legaten

Erfrecht woordenboek: Quasi-Legaten

In het erfrecht woordenboek besteden wij aandacht aan alle vakspecifieke termen die gebruikt worden bij de afhandeling van een erfenis.

Quasi-legaten

Een quasi-legaat, gaat over voordelen die pas na het overlijden van de erflater worden genoten. De wet kent de volgende quasi-legaten:

  • De schenking des doods
  • toescheidingsbeding of optiebeding
  • verblijvingsbeding
  • overnamebeding
  • sommenverzekering
  • omzetting natuurlijke verbintenis

 

Vragen over erfrecht?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met onze specialisten of bel direct 0594 514001

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden...

Artikel