Home » Nieuws & achtergrond

Nieuws & achtergrond

Als advocaten handelen wij integer en vertrouwelijk, maar bovenal deskundig. Het is ons vak u als cliënt voor te lichten over uw positie en mogelijkheden, waarbij de uitleg van het recht een belangrijke rol speelt. Wij vinden het dan ook belangrijk u te informeren over ontwikkelingen in het recht en veranderende wetgeving.

 

Daarnaast willen wij onze ervaringen uit de praktijk met u delen, waarbij wij uiteraard onze geheimhoudingsplicht in acht nemen. Onderstaand treft u artikelen aan die door onze advocaten zijn geschreven.

 

Veel leesplezier. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

De appeltermijn – hoe zit het nu precies?

Op 17 december 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, geoordeeld dat een ingesteld beroep niet-ontvankelijk is omdat het acht uren (!) te laat is ingediend. Hoe zit het nu precies met de...

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak
Vaststelling vaderschap - van Lelyveld Advocaten

Vaststelling vaderschap

In onze familie- en erfrechtpraktijk komen met enige regelmaat vragen binnen over de (on)mogelijkheden van het gerechtelijk vaststellen van vaderschap. Gelet daarop zet onze familierechtadvocaat Susanne Wolfert...

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak

Beroep door huurder op onvoorziene omstandigheden nu ook door het gerechtshof bevestigd

In ons artikel van 8 juli 2020 werd de huidige lijn in de lagere rechtspraak besproken omtrent het beroep op onvoorziene omstandigheden in kwesties met betrekking tot het huurrecht. Een dergelijk beroep komt een...

Bij Van Lelyveld Advocaten houden we van goede afspraken
Spaarrekening van minderjarig kind: wel of geen huwelijksgemeenschap?

Spaarrekening van minderjarig kind: wel of geen huwelijksgemeenschap?

In een eerdere bijdrage heeft Marten Arnold stil gestaan bij de vraag of een ontslagvergoeding tot de huwelijksgemeenschap van (scheidend) echtgenoten behoort, wat van belang is voor de vraag of de vergoeding voor...

Scheidingsmediation of advocaat bij echtscheiding
advocaat_lelyveld_erfrecht_erven_erfrechtelijk_stiefouder_gevaar

Het erfrechtelijke stiefouder gevaar

Sinds op 1 januari 2003 het nieuwe erfrecht in werking is getreden, bevat de wet in art. 4:13 BW een bepaling die de gevolgen regelt van het overlijden van een van beide echtgenoten, die in ieder geval één kind...

TOM zitting strafrecht openbaar ministerie zonder tussenkomst rechter

De TOM-zitting: de slager die zijn eigen vlees keurt

Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een licht strafbaar feit – zoals bijvoorbeeld (eenvoudige) mishandeling, diefstal, belediging of vuurwerkdelicten – en u hierover door de politie bent gehoord, kan het zijn...

Uw strafrechtadvocaat vindt u bij Van Lelyveld Advocaten

Online bestellen en retourneren: herroepingsrecht uitgelegd

Het online winkelen heeft de afgelopen maanden een grote vlucht genomen. Consumenten vermijden drukke winkelstraten en bestellen hun benodigdheden in de webshops van grote en minder grote bedrijven. De...

Bij Van Lelyveld Advocaten houden we van goede afspraken
Verrekenbeding vermogen huwelijk, van Lelyveld Advocaten

Het niet-nagekomen periodiek verrekenbeding & het te verrekenen vermogen

Wie moet wat bewijzen? Men kan gehuwd zijn in algehele gemeenschap van goederen, of met ingang van 1 januari 2018 een beperkte gemeenschap van goederen. Ook is het mogelijk om te huwen onder het opstellen van...

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak
Nalatenschap_Advocaat_van_Lelyveld_Leek_Erven_Erfrecht

Aansprakelijkheid van een vereffenaar van een nalatenschap

Algemeen bekend is dat een nalatenschap kan worden verworpen, of aanvaard. Bij aanvaarding kan er zuiver worden aanvaard of onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiair). In geval van zuivere aanvaarding...

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Te late inschrijving; opnieuw scheiden!

In een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 1 oktober 2020 zijn twee echtgenoten niet-ontvankelijk verklaard in hun hoger beroep omdat de echtscheiding, die eerder door de rechtbank was uitgesproken,...

Scheidingsmediation of advocaat bij echtscheiding

De gewijzigde duur van partneralimentatie

Aan het begin van dit jaar heeft u het ongetwijfeld wel langs zien komen in de media: de wijzigingen in de wetgeving over partneralimentatie. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit niet een item is dat u op een...

Geld - beslag- en executierecht per 1 oktober 2020

De wijzigingen in het beslag- en executierecht per 1 oktober 2020

Het beslag- en executierecht wordt gezien als sluitstuk van een gerechtelijk geschil. Het biedt een schuldeiser die een positief vonnis heeft verkregen de mogelijkheid om zijn rechten ten uitvoer te leggen. Per 1...

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak
Nalatenschap_Advocaat_van_Lelyveld_Leek_Erven_Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden afgewikkeld...

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak
uithuisplaatsing Kinderbescherming

De schriftelijke aanwijzing

Een gezinsvoogd instelling kan binnen een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een minderjarig kind aan ouders een schriftelijke aanwijzing geven. Dat is een besluit waarmee bijvoorbeeld de omgang tussen...

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak

Wees gewaarschuwd voor de waarschuwingsplicht

Bij de uitvoering van een opdracht, rust op de aannemer een waarschuwingsplicht. Dit houdt in dat de aannemer verplicht is om de waarschuwen voor onder meer een kostenoverschrijding en onjuistheden in de opdracht en/...

Bij Van Lelyveld Advocaten houden we van goede afspraken
Woning kopen, hoe zit het met schriftelijkheidsvereiste

Het schriftelijkheidsvereiste bij de koop van een woning

Ondanks de coronacrisis gaan woningen nog steeds door het hele land als warme broodjes over de toonbank. Woningen zijn soms al verkocht voordat deze te koop worden aangeboden en dat ook nog eens ver boven de...

Bij Van Lelyveld Advocaten houden we van goede afspraken
Belastingdienst: jaar echtscheiding, aangifte extra aandacht

De fiscale behandeling van de eigen woning in echtscheiding

Indien er in een echtscheiding sprake is van een koopwoning die ofwel onderdeel is van de huwelijksgemeenschap van de echtgenoten ofwel om andere reden gemeenschappelijk eigendom is, dan dienen er ook afspraken te...

Scheidingsmediation of advocaat bij echtscheiding
Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd; een diplomatieke oplossing?

Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd; een diplomatieke oplossing?

Met de Wet doorstroming huurmarkt is aan de verhuurder een extra instrument geboden om tijdelijke verhuur van woonruimte mogelijk te maken. Zo bepaalt artikel 7:271 lid 1 BW dat het mogelijk is zelfstandige...

Bij Van Lelyveld Advocaten houden we van goede afspraken

Ondertoezichtstelling: wat zijn de criteria?

Wat zijn de mogelijkheden indien u verweer wenst te voeren tegen een verzoek ondertoezichtstelling? Advocaat Susanne Wolfert kan u hier meer over vertellen.

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak

De ontslagvergoeding: wel of geen huwelijksgemeenschap?

Het is een vraagstuk dat al vele jaren in de familierechtelijke rechtspraak voorkomt: valt een ontslagvergoeding wel of niet in de huwelijksgemeenschap? Op 6 juli jl. is er weer een uitspraak geweest op dit vlak,...

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak
erfrecht executeur nalatenschap advocaat VEAN Nalaten Overlijden

EHBO voor de executeur

Het zal je maar overkomen: je bent blijkens een testament benoemd tot executeur. Voor slechts enkelen zal een dergelijke taak gesneden koek zijn. Met dit artikel wordt aan de executeur Eerste Hulp Bij Overlijden...

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak
Gesloten pand wegen coronavirus

Onvoorziene omstandigheden: het verdelen van de corona-pijn

In mijn bijdrage van 14 april 2020 schreef ik over het beroep op overmacht door huurders in tijden van de uitbraak van het coronavirus. Inmiddels lijkt uit jurisprudentie te volgen dat een beroep op overmacht...

Bij Van Lelyveld Advocaten houden we van goede afspraken
Vrouw bekijkt social media foto's en berichten op laptop en smartphone

Foto’s of berichten van Social Media verwijderen

Recent heeft de rechtbank Arnhem vonnis gewezen in een kort geding waarbij werd gevorderd dat een derde, in dit geval de moeder van eiseres, de foto's die zij had geplaatst op haar Facebook-pagina en op haar...

Uw strafrechtadvocaat vindt u bij Van Lelyveld Advocaten
Afspraken over financiele zaken vastleggen, ook tijdens verliefdheid, relatie of huwelijk

Afspraken vastleggen tijdens je relatie of huwelijk

In de familierechtpraktijk zien wij vaak dat door partners wordt verzuimd vóór dan wel tijdens het huwelijk/de relatie goede schriftelijke afspraken te maken over financiële zaken. Dit leidt na verbreking van de...

Scheidingsmediation of advocaat bij echtscheiding
Europese Hof van Justitie

Europese Hof van Justitie verruimt mogelijkheden vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Veel mensen komen gelukkig vrijwel nooit in een conflict (zowel privé als zakelijk) waarvoor bijstand van een advocaat noodzakelijk is. Wel zijn er veel mensen die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten....

Bij Van Lelyveld Advocaten houden we van goede afspraken

Schuldeiser van een onbeheerde nalatenschap

Geen erfgenaam bekend, dus geen betaling van uw vordering uit de nalatenschap? Daar is gelukkig een oplossing voor. Erfrechtadvocaat Erik Luursema legt uit.

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak
trouwringen, huwelijk, testament

Vererving volgens de wet?

Erfrechtadvocaat Erik Luursema bespreekt een bijzondere situatie die laat zien hoe belangrijk het is om een testament op te maken.

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak
ouder met kindje aan de hand

Omgang in tijden van Corona

Wij krijgen veel vragen van ouders over het uitvoeren van de omgangsregeling of het co-ouderschap ten tijde van de coronacrisis. Aan de hand van twee recente voorbeelden uit de rechtspraak leggen we uit hoe het zit.

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak
rechtbank-groningen

Voor het eerst weer 'live' in de rechtbank

28 april jl. mocht Susanne Wolfert, samen met haar cliënt, voor het eerst sinds het uitvaardigen van de Corona-maatregelen weer 'live' in de rechtbank verschijnen. Dit om samen met alle betrokken partijen de zaak te...

Uw strafrechtadvocaat vindt u bij Van Lelyveld Advocaten
Meisje op een schommel

Gezamenlijk gezag als instrument om contact tussen kind en ouder te waarborgen

Op 27 maart heeft de Hoge Raad zich uitgelaten in een interessante zaak over het ouderlijk gezag. In dit artikel bespreekt Marten Arnold de uitspraak van de Hoge Raad en de achterliggende wetgeving.

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak
Uitspraak rechtbank overmacht door coronavirus wanbetaling

Coronavirus: beroep op overmacht bij wanbetaling huur?

Hoewel de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus al merkbaar zijn, moeten de juridische gevolgen ervan nog blijken. Zo doet zich onder meer de vraag voor of het coronavirus kan leiden tot een geslaagd beroep...

Bij Van Lelyveld Advocaten houden we van goede afspraken
Huurverplichtingen ondernemers gesloten panden door coronacrisis

Huurverplichtingen ten tijde van Coronacrisis

De verspreiding van het Coronavirus dwingt het kabinet maatregelen met een stevige impact te treffen. Verschillende ondernemers moeten hun deuren gesloten houden en sommigen kiezen daar zelf voor, omdat ze het...

Bij Van Lelyveld Advocaten houden we van goede afspraken
Erik_Luursema_van_lelyveld_Advocaten

De VEAN-advocaat laat niets na

Als een dierbare is overleden, komen er veel zaken op u af. En dat terwijl u in een rouwproces zit. Juist op dat moment moeten er praktische en juridische zaken worden geregeld. Denk aan het regelen van de uitvaart,...

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak
Herberekening_Alimentatie_2019_index

Wettelijke indexering onderhoudsbijdragen

Voor hen die maandelijks een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn/haar minderjarige kind(eren), dan wel levensonderhoud en studie van zijn/haar jongmeerderjarige kind(eren) dan wel in het...

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak
Vader_Moeder_ouderlijk_gezag_wetgeving

Gezamenlijk gezag: uitzondering of regel?

Door Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) is deze week een initiatiefwetsvoorstel ingediend die het mogelijk moet maken dat ongehuwde vaders van rechtswege gezamenlijk met moeder...

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak