Home ยป Erfrecht woordenboek: Vruchtgebruik testament

Erfrecht woordenboek: Vruchtgebruik testament

In het erfrecht woordenboek besteden wij aandacht aan alle vakspecifieke termen die gebruikt worden bij de afhandeling van een erfenis.

Vruchtgebruik testament

In met name oudere testamenten kan een bepaling staan waardoor de nalatenschap (eventueel gedeeltelijk) 'in vruchtgebruik' worden gegeven aan bijvoorbeeld de langstlevende.

De vruchtgebruiker mag dan in beginsel alleen de spreekwoordelijke vruchten plukken van de nalatenschap, bijvoorbeeld door het voortzetten van de onderneming, het incasseren van rente op banktegoeden en/of het blijven bewonen van de woning. Het testament bepaalt doorgaans wat de bevoegdheden zijn van de vruchtgebruiker.

Indien er geen bevoegdheid tot vervreemding (verkopen) en vertering (opmaken) in staat, en daartoe toch wordt overgegaan, moet de vruchtgebruiker de schade vergoeden of de waarde terugbetalen. Leidt dat tot een verplichting tot terugbetaling en/of vergoeding van de schade. Het vruchtgebruikvermogen kan in zo'n geval zelfs onder bewind worden gesteld.

Het is belangrijk dat na het overlijden schriftelijk vast wordt gelegd wat tot de nalatenschap behoort en wat niet. Daarvoor is een boedelbeschrijving en een vruchtgebruik akte bij uitstek geschikt.

Vragen over erfrecht?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met onze specialisten of bel direct 0594 514001

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden...

Artikel